woensdag 1 december 2010

The making off....
Omdat een aantal mensen benieuwd zijn naar hoe mijn vorige marble (stripe marble) is gemaakt heb ik een filmpje gemaakt.
Some people are curious how I made my last marble (stripe marble) so I made a movie.
Het filmpje is niet van goede kwaliteit
The movie is not good quality
Ook heb ik de marble niet op mijn eigen nagels gedaan
I don’t do this marble on my own nails
Maar ik hoop dat jullie duidelijk kunnen zien hoe ik deze marble gemaakt heb, en dat jullie iets aan dit filmpje  hebben!
But I hope you can see how I made this marble,  and that you can do something with this movie!

Hier een foto van de marble
Here a picture from the marble
Thanks for watching!!

Geen opmerkingen:

Een reactie posten